Skip to product information
1 of 1

First news

Bảy thói quen hiệu quả Stephen Covey

Bảy thói quen hiệu quả Stephen Covey

Regular price $26.00 USD
Regular price Sale price $26.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

7 Thói quen hiệu quả” là hệ thống vận hành hiệu quả cho mỗi cá nhân, thiết lập một nền văn hóa mới mà bất kỳ ai chịu cài đặt và thực sự sống với nó, họ đều sẽ trở nên hiệu quả hơn. Đồng thời đây cũng là một hệ thống giúp kiến tạo một nền văn hóa doanh nghiệp mới, sức sống mới cho mọi tổ chức. Giúp đội ngũ nhân lực xây dựng những kỹ năng cần thiết, từ đó làm việc hiệu quả và gắn kết hơn.

View full details

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)