Skip to product information
1 of 2

Viet BookStore

Tướng Quân Ở Trên Ta Ở Dưới—Bộ 2 tập Quất Hoa Tán Lý

Tướng Quân Ở Trên Ta Ở Dưới—Bộ 2 tập Quất Hoa Tán Lý

Regular price $45.00 USD
Regular price Sale price $45.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Tướng Quân Ở Trên Ta Ở Dưới—Bộ 2 tập Quất Hoa Tán Lý là một tuyệt phẩm ngôn tình cổ trang.

Sau tám năm chinh chiến khải hoàn trở về, tất cả mọi người mới biết thì ra đại tướng quân binh mã thiên hạ lại là con gái.

Hoàng thượng và Hoàng Thái hậu không những không nổi giận mà còn phong ý chỉ, phong thứ tử Hạ Ngọc Cẩn làm Nam Bình Quận Vương, ban hôn lấy đại tướng quân làm chính phi.

Hôn nhân này thực ra là phúc hay là họa đây?

Một tướng quân anh dũng thiện chiến nơi sa trường có thể trở thành người vợ đảm, dâu hiền chăng?

Đối diện với một người vợ, người con dâu giết người như điên, mặt sắt vô tình thế nào đây?

Đại tướng quân mưu kế nơi sa trường, không thành nào là không hạ gục, liệu có hạ gục được thư sinh trói gà không chặt?

View full details