TOP các tác phẩm văn học của các tác giả Việt Nam từ 2020-2023

TOP các tác phẩm văn học của các tác giả Việt Nam từ 2020-2023

Trong thời gian gần đây, các tác giả Việt Nam dần tạo lập được vị thế của mình trong làng xuất bản sách và truyện tranh Việt Nam. Nổi trội là dòng sách tâm linh, linh dị và tiểu thuyết lịch sử. Dưới đây là tập hợp các tác phẩm nổi bật của các tác giả Việt Nam trong giai đoạn 2020-2023. 

1. Ma quỷ dân gian ký tập 1+2—Nhiều tác giả
2. Tơ mảnh—An
3. Khi biết xuyên không thì đã muộn—Mật Tiễn
4. Trăng tan đáy nước—Hoàng Yến
5. Tước gấm giấu đay—Đào Thu Hà - Nam Dương - Ngô Hạ Chi - Vi Dĩ Tinh Tú - Trà My - Tâm Huỳnh - Thuỳ An - Linh An
6. Dưới cánh đại bàng—Hoàng Yến
7. Ác duyên—Rosie Nguyễn
8. Rừng than khóc—Thục Linh
9. Khế ước bán dâu—Thục Linh
10. Đại Nam dị truyện—Phan Cuồng
11. Lí Triều dị truyện—Phan Cuồng
Back to blog

Leave a comment