RV08- Người bà tài giỏi vùng Saga by Trung Tran

RV08- Người bà tài giỏi vùng Saga by Trung Tran

Một bộ truyện mà mình rất tâm đắc là bộ Người bà tài giỏi vùng Saga.

Câu truyện về 2 bà cháu ở vùng Saga. Từ đây những câu chuyện dở khóc dở cười xoay quay 2 bà cháu và những người trong vùng. Ngoài những tiếng cười, truyện cũng cho mình những bài học đáng giá có thể áp dụng trong cuộc sống bởi những lời dạy rất thâm thuý của người bà dành cho cháu mình. Mình thích 1 câu nói là “trên thế gian này không có thứ gì bỏ đi cả. Tốt xấu là do suy nghĩ của mỗi người.” Rất highly recommend cho mọi người vì nó có những bài học có thể truyền nhau qua các thế hệ.

By Trung Tran

Back to blog