Tổng hợp tin phát hành| Publishing news

[Truyện tranh đổ bộ] Thiên sứ nhà bên phiên bản manga và Những chàng trai ở Lộc Phong Quán

[Truyện tranh đổ bộ] Thiên sứ nhà bên phiên bản...

Có thể bạn đã biết: Bìa của bộ truyện tranh "Những chàng trai ở Lộc Phong Quán" có quy luật cả đấy!

[Truyện tranh đổ bộ] Thiên sứ nhà bên phiên bản...

Có thể bạn đã biết: Bìa của bộ truyện tranh "Những chàng trai ở Lộc Phong Quán" có quy luật cả đấy!