Liên Hệ Pre-Order

Để pre-order sách và truyện tranh, xin mời các bạn hãy điền Google Forms hoặc Chat trực tiếp với chúng tôi qua website hoặc Facebook. 

To pre-order books and manga, please complete the Google form or Chat with us via Website or Facebook.