Skip to product information
1 of 2

Amak

17 Âm 1 — Doo Vandenis

17 Âm 1 — Doo Vandenis

Regular price $20.00 USD
Regular price Sale price $20.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Vu án bát đầu ở hồ An Yen, và cũng kết thúc, tại nơi nạn nhân bỏ mạng.

Không phải ngẫu nhiên ma lợp 12D4 trường THPT NTX luôn Có một học

nh váng nhưng toàn bộ thành viên đều từ chối đề cập đến chuyên do. Bởi

vì mọi người đều biết ngươi bạn ấy đã chết, chết không toan thay...

Không phải tình cỡ mà Duy Lâm trở thành, thành viên trong lớp nhận,

nhiệm vụ phải đi tìm lại cái xác và trả về hồ An Yên. Nhiệm vụ ấy không.

đáng sợ vì phải đụng chạm xác người chết, mà nó dáng sợ vì câu ta phải đối.

mặt với những người xử lý cũng như các thực thể không thật được tạo ra bởi

tâm lý méo mó của họ.

 'Mỗi lần mảnh xác được trả về hồ An Yên, bản chất của vụ án lại được tiết lọ.

Chặng đường này không thể trông chở vào may mắn để đến được điểm cuối.

Bớï vì muốn lừa được kẻ phạm tội tiết lộ chỗ giấu xác cậu buộc phải đẩy bản.

thân mình vào thế hiểm nguy.

View full details

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)